Kolla in fullständig lista över utsläppsrätter som avskaffats eller behålls

Kolla in fullständig lista över utsläppsrätter som avskaffats eller behålls

New Delhi: En högnivåkommitté, med finanssekreterare Ashok Lavasa, som ombads undersöka 7: e betalkommitténs rekommendation om utsläppsrätter, kommer snart att lägga fram sin slutrapport till finansminister Arun Jaitley.

Ersättningen utgör en stor del av lön som ritats av en statlig anställd.

Utskottet var skyldigt att granska 7: e betalkommitténs rekommendation om avskaffande av 53 ersättningar utav totalt 196 och underminera ytterligare 36 i större befintliga.

Nedan visas den fullständiga listan över utsläppsrätter som avskaffats Gå Ner ett Kilo I Veckan eller behålls

1) olyckstillägg: ingår ej i rapporten

2) Åtgärdsavgift: Avskaffad som separat ersättning. Stödberättigade anställda ska styras av den nyligen föreslagna ‘Extra Post Allowance’.

3) Aeronautical Allowance: Behållas. Förbättrad med 50%.

4) Air Despatch Pay: Avskaffad

5) Air Steward-ersättning: Avskaffad

6) Luftvärdecertifikatavgift: Behållat. Förbättrad med 50%.

7) Tillägg i stället för kilometertryck (ALK): Ingår inte i rapporten.

8) Tillägg Går Man Ner I Vikt i stället för Löprumsfaciliteter: Ingår inte i rapporten.

9) Årlig ersättning: Behålls. Förbättrad med 50%. Utökad till några fler kategorier.

10) Antarktisbidrag: Behållas. Rationaliseras. Att betalas enligt Cell RH Max av den nyligen föreslagna Risk and Hardship Matrix.

11) Assisterande kassatillägg avskaffas.

13) Dåligt klimatbidrag: Gå Ner I Vikt Snabbt Avskaffas som separat ersättning. Subsumed i Tough Location Allowance III. Att betalas enligt Cell R3H3 i den nyligen föreslagna risk- och svårighetsmatrisen.

14) Bhutans kompensationsbidrag behålls. Status Quo ska behållas.

15) Kylskyddsrörelse som behålls. Rationaliseras. Att betalas enligt Cell R3H1 av den nyligen föreslagna risk- och svårighetsmatrisen.

16) Bokförtjänst behålls. Status Quo ska behållas.

17) Åsidosättande av vilotillskott Ingår ej i rapporten.

18) Uppdelningsbidrag avskaffas.

19) Bevaring av handväskan. Status Quo ska behållas.

20) Campbidrag Avskaffad som separat ersättning. Subsumerades i den nyligen föreslagna Territorial Army Allowance.

21) Kantjustering kvarhållen. Förbättrad med 50%.

22) Beviljande av ersättning Avskaffad som separat ersättning. Stödberättigade anställda ska styras av det nyligen föreslagna ‘Extra Work Allowance’