Skatteeffekter av försäljning av fastigheter

Skatteeffekter av Viktminskning Tabletter försäljning av fastigheter

Vi har tur att leva i Okanagan ett önskvärt läge för fastighetsinvesteringar. Under de senaste 15 20 åren har semesterfastigheter upplevt stora värdeökningar.

Har du redan en semesterboende? Kanske överväger du att sälja den eller vill passera fastigheten på dina barn. Är du en potentiell köpare och överväger att köpa en stuga?

Många kanadensare anser sig bekanta med skattebehandlingen av att sälja sina hemvist i princip. I motsats till den allmänna troen är dock de kriterier som används för att definiera en persons principuppehåll inte enkla.

För att ett hem ska betecknas som ditt huvudboende och för försäljningen anses vara skattefri, måste vissa villkor vara uppfyllda.

Att vara kanadensisk bosatt, förmågan att hävda endast ett hem, som normalt bor i bostaden och en gräns på fastighetsstorleken är några överväganden.

Många tror fortfarande felaktigt att det finns en viss tid att de måste äga ett hem för att det ska anses vara en principbostad

För all annan fastighet gäller realisationsvinster vid disposition eller försäljning. Detta inkluderar fritids- och semesterfastigheter tillsammans med ledig mark.

Realisationsvinster kan utlösas i situationer som när ägaren dör, egendomen säljs faktiskt eller när den är begåvad till ett barn eller barnbarn.

Om fritidshuset säljs medan ägaren eller föräldern lever, är försäljningspriset normalt lika med det verkliga marknadsvärdet vid tidpunkten för försäljningen. Detta värde används för att fastställa huruvida realisationsvinsterna beror på försäljningen och om eventuella inkomstskatter betalas.

Om en ägare eller förälder önskar överlåta eller skicka semesterboendet till sina barn gäller samma princip. Om överlåtelse av ägande sker vid en förälders död eller när föräldern fortfarande lever, anses transaktionen att uppstå till ‘rättvist marknadsvärde’ vid överlåtelsedagen.

En realisationsvinst är skillnaden mellan fastighetens kostnad och det verkliga marknadsvärdet eller intäkterna vid försäljning. För 2014 ingår en halv av denna vinst i skattesyfte.

Till exempel, om en förälder äger en stuga med ett rättvist marknadsvärde på $ 500.000 och den ursprungliga kostnaden var $ 80.000, är ​​realisationsvinsten 420.000 dollar.

En halv del av Gå Ner I Vikt På En Vecka denna kapitalvinst eller 210 000 USD läggs till förälderns skattepliktiga inkomst under året som stugan säljs. är också föremål för fastighetsinkomstskatt (PPT).

Vad händer om semesterorten ägs av mer än en person? I det här fallet skulle skatteeffekterna fördelas mellan ägarna i proportion till deras intresse.

Gemensamt ägande mellan makarna är ett vanligt sätt att äga fritidsfastigheter.

Många tror felaktigt att om de äger en tillgång med en annan person att de äger den tillgången gemensamt.

Lagligen är det inte nödvändigtvis så. Uttrycket ‘gemensamt ägande’ gäller de situationer där en tillgång Gå Ner I Vikt På En Vecka ägs av mer än en person med överlevnadsrätt. Detta innebär att vid en döds ägares död passerar titeln direkt till den eller de överlevande ägarna.

Som med många val vi gör är inkomstskatt ett viktigt övervägande när fritidsfastigheter ägs, antingen individuellt eller gemensamt.

Att göra dina läxor i förväg hjälper till att se till att du har undersökt alla problem och vet vad som är inblandat. Omsättning av egendom kan sträcka sig från ett bra skattebeslut till en mycket dyr lektion.